Björkösprinten 2019 Jesper/Anna

 
Några fler bilder från Björkösprinten 
SSRC:S Mästarmöte 2019
 
vi valde att stanna på publikplatsen 
där en större rondell var uppbyggd 
 
och de tävlande tog ett helt varv 
i rondellen 
 
innan de korsade vägen 
 
det tog ca 15 sekunder 
att köra ett varv i rondellen 
 
och de tävlande startade 
med en minuts mellanrum 
 
så det var bara om någon tävlande 
råkade ut för något som försenade
 
som det var risk 
för att två tävlande 
 
skulle mötas vid ingången 
och utgången till rondellen 
 
det var inte någon tävlande 
som behövde stanna och släppa fram
så det fungerade bra 
 
SS1
 
 
SS2 
nästan samma fotoställe 
publikplatsen med rondellen
 
vid serviceplatsen
fast från en annan vinkel
 
 
transporten från sträckmålet
gick vid sidan om publikplatsen 
 
skönt att se 
att de kommit imål med hel bil
 
glada och förväntansfulla 
skulle de kolla sin tid
 
och den var ju bra!!!
 
 
imål 
teknikerna lämnade ut vagnboken