Golfen tävlingsklarNylackad, nytvättad, nyvaxad
= tävlingsklar

undrar hur länge den får va hel ...