Lägesrapport Corollan juli -14

 
 
Arbetet med "nya" Corollan 
fortskrider enligt planerna 
 
bilderna hämtade från facebooksidan 
 
Jesper provsitter bilen 
när buren var klar 
 
 
målad inuti
 
 
och äntligen 
TESTKÖRD!
 
 
det närmar sig comeback!!!