SBF Ungdomsforum

 
 
I helgen var LarssonRallys Jesper Larsson
uppe på sbf:s ungdomsforum
ute på Bosön.
 
Rapport från Jesper:
 
Där fick vi träffa andra ungdomar
från runt om i landet
och från olika motorsportgrenar,
diskutera om olika saker,
och utföra lite tävlingar.
 
 Mattias Adielsson höll en
mycket lärorik o intressant föreläsning.
 
Tack Jesper för rapporten
och lycka till med det egna tävlandet
 
Vi i larssonrally är glada och stolta
att våra ungdomar engagerar sig 
i distrikts och förbundsfrågor!
 
Bild från Gotlandsäventyret