(H)julkalender 2017 Lucka 11

 
Rallybilar, besättning,
tävlingledning och besiktning 
 
men vad ska det köras på? 
funktionärer/bangrupper som tar tillstånd 
 
gör ett ovärderligt jobb 
som ofta inte tänks så mycket på 
 
långt innan tävling 
körs det runt och pratas
 
med boende och markägare 
och vägföreningar 
 
när alla tillstånd är klara 
ritas det kartor 
 
och söks om tillstånd 
hos länsstyrelsen
 
det görs roadbook 
så de tävlande ska hitta till/på sträckorna
 
 
de speciella beskrivningarna 
av specialsträckorna de så kallade noterna 
 
görs av specialla notskrivare 
utsedda av Bilsportförbundet