South Swedish Rally 2018 Anmälan

 
Administrativ kontroll 
är egentligen ett mer korrekt namn
på det vi kallar "Anmälan"
 
Anmälan görs ju redan 
när man anmäler sig till tävlingen 
 
och hamnar på en Anmälningslista 
(som inte ska förväxlas med startlista!)
 
när de tävlande kommer till en tävling 
anmäler de sig 
och får ut tävlingshandlingar
 
- det är den anmälan 
vi brukar hjälpa till i 
 
vi öppnade SSR:s Anmälan kl 12
på torsdagen 
 
strax efter kl 11.30
började det komma tävlande 
som undrade om vi öppnat 
 
 
men alla papper var inte klara
förrän kl 12
 
 
då bildades blixtsnabbt en kö
genom hela foajen
på hotell IKEA i Älmhult
 
 
och non stop arbete
i ca 90 minuter vidtog
 

 
tills alla som tänkt börja reka
hade fått ut sitt material
 
 
mer än 90 % av de tävlande 
började den frivilliga reccen på torsdagen 
 
fast det framkommit önskemål
om att endast reka fredag
och det gick bra att reka allt på fredagen ...
 
innan anmälan kan öppna 
måste alla tävlingshandlingar finnas framme 
klara att lämnas ut 
 
vi väljer att packa ihop så mycket som möjligt
i en kasse märkt med startnummer 
 
 
Anmälan på SSR
har så länge vi varit med 
(sen början på 80-talet)
organiserats i stationer 
 
först ekonomi
- koll att alla avgifter är betalda 
 
sedan licenskontroll
följt av utkvittering av noter 
 
då det hör ihop med licenskontroll
du måste ha co-driverlicens 
för att få använda noter
 
därefter rekognoseringsmaterial
kvittering av ev bulletiner/pm
 
och till sist utlämning av kassen 
och checklista på innehållet
 
det brukar fungera bra 
med ett jämnt flöde längs bordet
 
 
efter anmälan fanns en station med utlämning av 
material till att spåra bilarna 
 först rekbilen och sedan rallybilen 
 
 
i år var det extra roligt att äldsta junioren i larssonrally 
kunde ha en egen uppgift 
att skriva startnummer på noterna 
och lämna ut dem mot kvittering