SSR 2017 fredag del 1

 
Hampus/Mickes rekognosering fortsatte 
med dagens sträckor på fm
 
serviceplatsen riggades
på torget i Karlskrona 
 
 
forts följer