(H)Julkalender 2017 Lucka 19

 
Regroup eller Återsamling 
används bara i större tävlingar 
 
larssonrally kom i kontakt med det 
redan för många år sen 
 
då det troligen alltid använts i South Swedish Rally 
som började som ett internationellt rally 
med EM status
 
Regroup läggs in i tidsschemat 
före eller efter service 
 
med max 15 minuter min 3 minuter 
 
för att de tävlande ska komma rätt i tidsschemat igen 
om det varit förseningar 
 
och alla luckor som uppstått där tävlande brutit 
ska tas bort och de tävlande komma minuten efter varandra igen 
därav namnet återsamla
 
(om det inte är fler minuter emellan
av någon anledning bestämd av tävlingsledningen
tex vid klassbyte)
 
tex har vi i  South Swedish Rally 
bemannat Regroup In 
som är den ankomst-tidskontroll 
som den tävlande kommer till först 
 
 
om de tävlande kommer enligt tidsschemat får de 
stå i Regroup 15 minuter 
 
om det sedan saknades tävlande som brutit
krymps tiden i Regroupen allteftersom
 
ner till minimala 3 minuter 
fast även det har vi tullat på någon gång 
naturligtvis efter samråd med tävlingsledning 
och de tävlande 
 
tex av säkerhetsskäl 
om sista bilen är flera minuter efter näst sista 
 
då börjar publiken sannolikt röra på sig 
och att det då kommer en tävlingsbil 
är inte bra ur säkerhetssynpunkt.
 
efter Regroup In 
kör de tävlande fram till Regroup Out
 
på sin preliminära tid 
som de fått inskrivet på tidkortet
 
Regroup Out brukar vi samköra med Service In 
 
Regroup området räknas som Parc Fermé 
och alltså får inga obehöriga vistas i området 
 
utan bara tävlande 
och funktionärer i tjänst
 
om det är trångt 
behövs funktionärer som ställer upp bilarna i led
 
där de kan stå stilla
tills det är deras tur att checka in i Regroup Out  
 
ett roligt jobb tyckte Kalle och Måns 
som fick prova på det 
i South Swedish Rally förra året 
 
 
Regroup Out/Service In
efter SS 7
 
 
i år var vi i Tingsryd 
och hade Regroup In i solskenet
 
 
 även i Midnattssolsrallyt 
har vi haft haft hand om tidskontroller
vid Regroup och service 
under några år från 2007 och framåt 
 
 
Tidskontroll i Midnattssolsrallyt 
någontans i Sverige