(H)Julkalender 2017 Lucka 10

 
Ett tionde måste vid en rallytävling 
är besiktning av bilarna 
 
det utförs av licensierade Tekniker
som gått SBF:s Teknikerutbildning
 
numera ersätter tävlingsbesiktningen 
den årliga kontrollen hos bilbesiktningen 
 
 A-besiktning måste göras
inom 8 månaders intervall 
 
för att få ha A-besiktning måste det finnas 
möjlighet att kontrollera bilarna
 
på lyft eller i grop 
enbart på golv blir det B-besiktning
 
larssonrally har endast gjort enstaka inhopp 
som funktionärer i besktningen
 
tex vid besiktning av Regularitybilar 
i Midnattssolsrallyt 
 
med start i Jönköping 2009
 
 
och under årets South Swedish rally 
i Karlskrona
 
 
men har desto fler gånger 
fått sina rallybilar besiktigade
 
i olika slags besiktningshallar ...
 
 
God Jul & Gott Nytt År 
Alla troget jobbande tekniker 
som åker land o rike runt!